Debetkort vs kredittkort

Debetkort og kredittkort er to ganske forskjellige betalingsløsninger, selv om de i utgangspunktet virker temmelig like. Det første er det du vanligvis får av banken, og som vanligvis er tilknyttet lønns- eller brukskontoen din, mens kredittkortene gir deg helt andre fordeler, og også noen farer man bør være oppmerksom på. Begge korttypene regnes som betalingskort, og utgjør tilsammen mellom 60% og 70% av alle betalingsoppgjør som foretas i Norge.

Debetkort gir ingen kreditt

Debetkortene kalles ofte også for bankkort. Dette er en betalingsløsning som er direkte knyttet til en konto. Bruker du kortet til å betale for en vare eller tjeneste, trekkes kjøpesummen direkte fra den tilknyttede kontoen, og tilsvarende sum er ikke lenger tilgjengelig. For privatpersoner er fordelen med dette at du forhindres fra å bruke penger du ikke har. Det reduserer sjansene for økonomiske problemer, og du unngår rentekostnader som kan komme ved kredittkjøp. Ulempen med direkte trekk fra konto har mest med sikkerhet og forbrukerrettigheter å gjøre, samt at du ikke får noen direkte økonomiske fordeler, noe vi skal se nærmere på.

Alltid penger klare til gode tilbud

Et kredittkort som ikke har årsavgift, gir deg muligheten til å benytte deg av et gratis lån i følge Bestekredittkort.org. Dette er hvis du betaler for varer eller tjenester, og gjør opp kreditten før den rentefrie perioden er over. Perioden varer i fra 45 til 52 dager, alt ettersom hvilket kredittkort du eier. Rentefritaket gjelder ikke for uttak av kontanter eller regningsbetaling. I utgangspunktet gir ikke et slikt rentefritt lån noen spesifikke fordeler i seg selv, men det kan gjøre det i visse situasjoner. Om en vare du trenger tilbys til rabattert pris i en viss tidsperiode, vil kredittkjøp kunne spare deg for penger tilsvarende rabatten, såfremt du unngår rentekostnader som beskrevet, og ellers ikke ville hatt likviditet til å foreta kjøpet.

Kredittkort gir unike prisavslag

De fleste kredittkort gir også unike rabatter, gratis produkter og andre fordeler, som du ikke får med et debetkort. For eksempel finnes det flere gode bensinkort som gjør det billigere å fylle drivstoff. Det finnes flere kort som er proppfulle av rabatter på alle slags nettbutikker, treningssentre, restauranter, og det finnes kort med faste rabatter på mat- og dagligvarer. Her også er det igjen slik at ved betaling med kredittkort, i stedet for debetkort, sparer du penger så lenge du ikke får renteutgifter.

Kredittkort gir bedre beskyttelse og sikkerhet

Et kredittkort har også den fordelen av at pengene ikke trekkes fra kontoen din på kjøpstidspunktet. Teknisk sett er det pengene til kredittselskapet du har brukt til betaling, og disse skal du altså betale tilbake til kredittselskapet senere. Derfor stiller du langt sterkere dersom det skulle oppstå feil ved kjøpet, om du ikke får den varen du betalte for, ved konkurs eller ved regelrett svindel. MasterCard, Visa og alle kredittselskapene er langt bedre skodd til å kreve tilbake pengene, enn det du er.
Riset bak speilet du drar nytte av

Kredittselskapene og selskapene som står for betalingsløsningene har et ris bak speilet til gjenstridige selgere, nemlig at selgeren vil miste betalingsløsningen om de bedriver lureri. Det igjen vil de fleste handelssteder tape stort på. Butikker som kun aksepterer kontanter, har rett og slett ikke livets rett i den digitale tidsalderen. Dette har du fordel av når du betaler med kredittkort, og statistisk sett viser undersøkelser at nesten 9 av 10 personer som benytter seg av denne ekstra forbrukersikkerheten, unngår å tape penger. Dette er spesielt viktig når du betaler noe over internett, eller når du er på reise i utlandet.

Når betalingskortet er å foretrekke

Et debetkort med direkte trekk fra kontoen er likevel å foretrekke i flere situasjoner. Dersom du trenger kontanter, kan du ta ut dette uten nevneverdige kostnader med et bankkort. Bruker du kredittkort til dette formålet, løper det rentekostnader fra uttaksdatoen av. Spesielt blir det dyrt med kontantuttak ned kredittkort i utlandet, da det tilkommer gebyrer og gjerne et valutapåslag i tillegg.

Det at du bruker dine egne penger med et debetkort, er også en sikring mot å pådra seg gjeld. Rentekostnadene forbundet med de fleste kredittkort, er høye på årsbasis. Dreier kreditten seg om små beløp, er konsekvensene ikke spesielt vanskelige å håndtere. Men, vi vet at spesielt mange unge mennesker havner i økonomiske vansker, blant annet som følge av uvettig bruk av kredittkort.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *