Greit å vite om bokklubber

De vanligste problemstillingene for de som vurdere å bli medlem av en bokklubb, dreier seg om rettighetene og kostnadene. Mange lurer for eksempel på om de blir sittende inne med bøker de avbestiller, og hvor mye de sparer på å være medlemmer. Vi har oppsummert de viktigste punktene som berører disse temaene.

Velkomstgaven du mottar

Velkomstpakkene er ofte temmelig lukrative i bokklubbene. Verdien kommer gjerne opp i mellom ett og to tusen kroner. Reglene for å motta pakkene varierer mellom klubbene, men normalvarianten er som regel følgende:

  • Du kan ikke motta velkomstgaver fra flere avdelinger i én og samme klubb.
  • Du må være medlem i en viss periode, vanligvis minst 1 år. Avslutter du medlemskapet før dette må du normalt betale for verdien av velkomstgaven.
  • Selv om du mottar en velkomstgave har du ingen kjøpeplikt av noe slag. Alle tilbud om månedens bok eller hovedbok kan avbestilles.
  • Det er vanlig at medlemet selv betaler porto for velkomstgaven.

Månedens bok og avbestillinger

De bøkene du mottar som en del av abonnementet kalles gjerne ”månedens bok” eller ”hovedbok”, avhengig av hvor hyppig disse sendes ut. Du mottar informasjon om boka, som regel per epost eller SMS. I dag har de fleste bokklubber også online-løsninger der du får oversikt over alt dette. Der vil du også enkelt kunne avbestille bøker som ikke interesserer deg. Du har alltid en fast frist på deg til å avbestille hver enkelt bok. Dersom du ikke avbestiller, kommer boka i posten i henhold til informasjonen du mottok. Seriøse bokklubber gir deg også mulighet til å avbestille automatisk for lengre perioder, for eksempel om du skal reise på ferie.

Du har uansett muligheten til å unngå kostnadene for en bok du ikke ønsker å motta, men som du glemte å avbestille.

Bytterett i en bokklubb

bøker til de grader

Bytterett er noe en bokklubb kan tilby som en del av kundeservicen, men du har vanligvis ingen juridisk rett til dette. Kravene er da at varen returneres i salgbar stand. Bytteretten gjelder som regel kun ordinære bøker eller produkter. For eksempel får du neppe byttet bøker eller produkter som inngikk i en velkomstpakke, eller bøker fra en bokserie.

Dersom bokklubben tilbyr bytterett, har de som oftest et skjema som må fylles ut. Skjemaet skal da følge med i forsendelsen når du returnerer boka. Det kan også hende klubben gir mulighet til å levere bytteskjema online. Porto for retur av bøker eller andre produkter du vil bytte, må du dekke selv.

Det kreves også at du har betalt fakturaen for det produktet du vil bytte. Du får som regel ikke pengene tilbake, men du velger i stedet et annet produkt. Alternativt gis det ofte mulighet til å ha pengene til gode, og du kan bruke de på andre kjøp senere. Bokklubben har normalt også en frist for å kunne benytte seg av bytteretten de tilbyr, for eksempel innen 30 dager etter at fakturaen ble betalt.

Angrerett på bøker

Norsk lov gir deg angrerett på de aller fleste produkter du kjøper andre steder enn over disk i butikk. Unntaket er digitale produkter som lastes ned etter at de er betalt (for eksempel e-bøker). Du kan for eksempel angre på innmeldingen i en bokklubb. I så fall må du nok returnere velkomstgave for egen regning (porto). Frist for dette er 14 dager.

Du har også angrerett på bøker du enten kjøper, eller mottar som månedens bok eller lignende (noen bokklubber sender ut hovedbøker med andre intervaller enn månedlig). I Norge er angreretten i slike tilfeller 14 dager, men mange bokklubber tilbyr mye lengre frist som en del av god kundeservice. Det er faktisk vanlig at du får hele 100 dager på deg til å angre.

Som med bytting gjelder det at kunden selv betaler porto. Bokklubben har rett til å belaste deg hele eller deler av summen for produktet, dersom det ikke returneres i god stand.

Hvor mye sparer du på bøker fra bokklubben?

Bokklubbene har vanligvis avtaler med forlagene om hva de kan gi i rabatter. Avtalene setter et tak på hvor høy rabatten kan være. Nyutgivelser gir som regel laveste rabatt. Denne er likevel ofte på inntil 12% – 13%. Bøker som er eldre rabatteres ofte mye høyere enn dette. Medlemmene i en god bokklubb får også ofte spesialtilbud i kampanjeperioder.

Noen bokklubber tilbyr gratis bøker etter at du har vært medlem en viss periode. For eksempel kan dette være én gratis bok i året. Eneste kostnad er man selv må betale portoen. En annen implisitt rabatt er at klubben kan ha et bonussystem. De virker slik at du opparbeider poeng for hvert kjøp, eller for spesifikke kjøp. Poengene kan deretter løses inn i bytte mot en bok eller andre produkter som klubben har i utvalget.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *