Senk kostnadene på drivstoff

Transportutgifter er blant de største kostnadene en familie har i løpet av en måned. Eier du en bil, har du sannsynligvis et lån som skal nedbetales, forsikringsavgifter og kostnader knyttet til vedlikehold. For å holde utgiftene til bilen nede, er det flere grep du kan ta. Kanskje finnes det en rimeligere forsikring på markedet? Kan du stelle bilen på en slik måte at du unngår unødvendig slitasje? Drivstoffutgifter er noe du med enkle grep kan få redusert. Vi gir deg rådene for hvordan du med litt planlegging kan senke kostnadene på drivstoff.

Kjørestil har noe å si

Hvordan du kjører bilen din har faktisk innvirkning på hvor mye drivstoff bilen bruker. Dersom du benytter deg av en bil med fossilt brennstoff, altså olje eller diesel, vil bilen bruke relativt mye drivstoff for å starte opp bilen. Bråe endringer i kjøremønsteret, som plutselige stopp og oppstart spiser mye drivstoff. Dersom du venner deg til å kjøre i et jevnt tempo og øver deg på å lese trafikkbildet, kan du unngå uventede situasjoner og slike bråe vendinger. Dette tipset vil du få mer og mer ut av, jo mer du øver på å kjøre jevnt og rolig. Klarer du å få teknikken på plass, kan du redusere forbruket ditt og dermed drivstoffkostnader med opp til 25 %.

Redusere drivstoffkostnader sammen

Den enkleste måten å redusere kostnadene på drivstoff, er selvsagt å bruke mindre drivstoff. Dette er ikke nødvendigvis alltid like enkelt. Dersom du bor langt unna jobb, og du har et lite tilfredsstillende kollektivtilbud, kan det være vanskelig å la bilen stå i det daglige. Har du en kollega eller to som bor i samme område som deg selv, kan et godt alternativ være å kjøre sammen til jobb. Hvis dere bytter på hvem som skal kjøre til arbeidsplassen, vil dere sammen holde kostnadene til drivstoff nede. Med en slik avtale kan du også få mulighet til å bli bedre kjent med de du jobber med.

Ta beina fatt

Det er fort gjort å gjøre seg mer avhengig av bilen enn man egentlig behøver å være. De fleste som har bil, bruker den mer enn hva de strengt tatt må. På korte strekninger er det god grunn til å la bilen stå parkert hjemme, og heller ta beina fatt. Må du reise en noe lengre strekning, kan du vurdere å ta sykkelen i bruk. Selvsagt sparer du penger når du spaserer eller sykler, heller enn å bruke bilen. I tillegg vil dette valget bidra positivt til å redusere dine klimafotspor. Og sist, men ikke minst, vil helsa di unektelig tjene på at du benytter deg av egen energi heller en bilens drivstoff.

Billigere drivstoff enkelte dager

Det er ikke bare redusert bruk av bilen som kan gi deg lavere kostnader på drivstoff. I tillegg til å minske forbruket ditt, bør du også tenke over når og hos hvem du fyller tanken. Ofte er prisene på drivstoff lavere på søndager og mandag morgen. Likeledes er prisene ofte høyere på tirsdager og resten av uken. Med litt planlegging bør det være relativt enkelt å fylle tanken på en dag hvor de generelle drivstoffprisene er lavere enn ellers. Er prisen nærmere ei krone billigere for literen, kan du spare store summer hvis du fyller full tank.

Sammenlign priser

I tillegg til å fylle drivstoff på dager hvor prisene generelt sett er lave, er det god grunn til å sammenligne prisene hos ulike drivstoffleverandører. Som regel tilbyr de ulike bensinstasjonene relativt lik pris på drivstoff, men det er ofte noe variasjon i prisen. Bit deg merke i hvilket prisnivå de ulike forhandlerne i nærområdet normalt opererer med, og velg den leverandøren som tilbyr konkurransedyktige priser. Selv om det kanskje ikke er her du sparer mest, kan vil det på sikt ha innvirkning på din økonomi.

Få rabatt hos en forhandler

Noen bensinstasjoner tilbyr gunstige rabatter til trofaste kunder. Undersøk om det eksisterer rabattkort hos en av forhandlerne i ditt nærområde. Dersom du kan få en gunstig avtale, kan du fort spare noen kroner. For at en slik ordning reelt sett skal lønne seg, bør du forsøke å styre unna andre medlemsfordeler du får. Dersom du kjøper brus og boller til ”medlemspris” hver gang du fyller tanken, kan det tenkes at vinninga går opp i spinninga. Du finner også kredittkort som gir deg rabatter på drivstoffkort, så lenge du bruker kortet til å betale med.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *